Verzekerd voor fysiotherapie?

Fysiotherapie zit in vrijwel iedere aanvullende verzekering. In de praktijk komen wij vaak tegen dat mensen niet weten hoe zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het verstandig om dit wel na te kijken. Via zorgwijzer.nl kunt u eenvoudig zien voor hoeveel behandelingen of tot welk bedrag u voor fysiotherapie verzekerd bent.

Indien u een chronische indicatie heeft, heeft u recht op langdurige fysiotherapie. Houd er echter rekening mee, dat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering komen (behalve bij Menzis als u een aanvullende verzekering heeft). Bent u dus onvoldoende aanvullend verzekerd, dan is het mogelijk dat u zelf moet bijbetalen. Na deze 20 behandelingen wordt voor een bepaalde duur de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering.
Of u in aanmerking komt voor een chronische machtiging, bepaalt uw arts of specialist. Belangrijk is in ieder geval dat de aandoening voorkomt op de lijst van minister Borst.

Voor de reguliere fysiotherapiebehandelingen wordt het eigen risico niet aangesproken. Alleen wanneer fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dus in het geval van een chronische machtiging, wordt het eigen risico wel aangesproken.

Goed om te weten is dat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar de eerste 9 behandelingen altijd worden vergoed vanuit de basisverzekering. Deze vergoeding voor 9 behandelingen vanuit de basisverzekering geldt tevens wanneer u bekkenfysiotherapie moet volgen in verband met urineverlies. Ook zit atrose van heup of knie voor 12 behandelingen en behandeling van claudicatio intermittens (etalagebenen) voor 37 behandelingen in de basisverzekering. Kijk voor meer informatie op: fysiovergoeding.nl