Fysiowaard

Fysiowaard1Fysiowaard is een samenwerkingsverband van verschillende fysiotherapiepraktijken verspreid over de hele Bommelerwaard. Deze website is een uiting van hun onderlinge samenwerking met het doel naar buiten eenheid en herkenbaarheid uit te stralen.

Fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die te maken hebben met houding en beweging. Daarnaast kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures.

Fysiowaard is een coƶperatief samenwerkingsverband van fysiotherapie praktijkeigenaren in de Bommelerwaard. Fysiowaard is opgericht in 2005 en ontstaan uit het voormalige intercollegiaal overleg fysiotherapie (IOF) in de Bommelerwaard. Doel van Fysiowaard is: steunen en bevorderen van de fysiotherapeutische zorg in de Bommelerwaard middels afstemming en overleg. Fysiowaard biedt vrijwel alle vormen van gespecialiseerde fysiotherapie aan, daar de aangesloten praktijken desgewenst elkaars expertise inroepen.

Voordelen van Fysiowaard:

De samenwerking in Fysiowaard levert belangrijke voordelen op bijvoorbeeld door alle verbijzonderingen en specialisaties:

Door goede communicatie tussen de deelnemende praktijken is het mogelijk patiƫnten onderling door te verwijzen voor de meest geschikte behandeling.
In de aangesloten praktijken kunt u zowel voor klachten terecht op het gebied van houding en beweging als voor bewegingsadvies in het belang van uw eigen gezondheid.

Bommelerwaard Beweegt!

De huisartsengroep Bommelerwaard en Stichting MEE hebben het project Bommelerwaard Beweegt! opgezet.

Huisartsen in de Bommelerwaard maken gebruik van een bewegingsrecept.
Ditmaal niet om een geneesmiddel voor te schrijven, maar om een bewegingsactiviteit te starten.

Klik hier voor een overzicht van bewegingsactiviteiten. Natuurlijk doen ook fysiotherapiepraktijken van de Fysiowaard mee aan dit geweldige project.